Edit logo English

Cyfrannu i Blaid Cymru

Helpwch ni i barhau i ymladd dros Gymru gyda chyfraniad un-tro.

Edit background image

Mae dyfodol Cymru yn eich dwylo chi.

Nid yw Plaid Cymru yn dibynnu ar roddion hael gan unigolion cyfoethog na sefydliadau allanol. Rydym yn falch o gael cefnogaeth aelodau a chefnogwyr o gymunedau ledled Cymru.

Cyfrannwch heddiw i gefnogi gwaith Plaid Cymru wrth i ni barhau ar y daith am ddyfodol gwell i Gymru.

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.
Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i Y Comisiwn Etholiadol.