Edit logo English

Cyfrannwch i Blaid Cymru

Cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad un-tro.

Edit background image

Helpwch ni i siapio dyfodol ein cenedl.

Mae pob ceiniog gaiff ei chyfrannu i Blaid Cymru yn dod â ni gam yn nes at greu Cymru lewyrchus, gwyrdd, annibynnol, a chyfartal i bob un.

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.
Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i Y Comisiwn Etholiadol.