Edit logo English

Ymunwch â Phlaid Cymru

Dewch yn aelod heddiw gyda un taliad blynyddol.

Edit background image

Ymunwch â Phlaid Cymru heddiw

Mae Plaid Cymru am greu Cymru sydd yn annibynnol, llewyrchus a gwyrdd, ble does neb yn cael eu gadael ar ôl.

Gyda'n gilydd gallwn weithio am ddyfodol gwell. Ymunwch â ni heddiw.

£60 y flwyddyn yw'r tal sylfaenol
£24 y flwyddyn yw'r tal gostyngol (incwm dan £15,000 y flwyddyn)

Eisiau dysgu mwy am ein cynllun Triban? Cliciwch yma.