Edit logo English

Cyfrannu i Blaid Cymru

Helpwch ni i barhau i ymladd dros Gymru gyda chyfraniad misol.

Edit background image

Mae dyfodol Cymru yn eich dwylo chi.

Nid yw Plaid Cymru yn dibynnu ar roddion hael gan unigolion cyfoethog na sefydliadau allanol. Rydym yn falch o gael cefnogaeth aelodau a chefnogwyr o gymunedau ledled Cymru.

Cyfrannwch heddiw i gefnogi gwaith Plaid Cymru wrth i ni barhau ar y daith am ddyfodol gwell i Gymru.

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.
Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i Y Comisiwn Etholiadol.