Edit logo English

Cyfrannwch i Blaid Cymru

Cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad misol.

Edit background image

Ymuna yn ein hymgyrch #21i21 a chyfranna heddiw.

Mae pob ceiniog bod Plaid Cymru yn codi yn dod a ni'n agosach at ffurfio llywodraeth, a dod a Chymru'n agosach at annibyniaeth.

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.
Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i Y Comisiwn Etholiadol.